DBCC LOGINFO, DBCC SQLPERF (LOGSPACE)

Undocumented bir komut olan DBCC LOGINFO, veri tabanına ait olan log bilgilerini ve içeriğini dump etmemizi sağlayan kullanışlı bir komuttur.

Syntax ı şu şekildedir: DBCC LOGINFO (‘DBNAME’|DBID);

Komut çalıştırıldığında dönen result sette, her satırda log file ın içerisinde yer alan her bir VLF içeriği dump edilmiştir. Satırlarda yer alan fieldları kısaca inceleylim:

 • RecoveryUnitId : SQL Server 2012 ile birlikte eklenmiştir, fakat kullanımı mevcut değildir.
 • FileId : Transaction log file ID. (Genellikle 2’dir.)
 • FileSize : Byte cinsinden VLF boyutu
 • StartOffset : Transaction log file içerisindeki VLF’in başlangıç offset inin byte cinsinden değerini gösterir. İlk satır 8192 (byte) değerine sahiptir ve VLF page header’ın kendisidir.
 • FSeqNo : VLF’in sıra numarası (sequence number)
 • Status : VLF’in durumunu işaret etmektedir. 0= pasif, 1=kullanım dışı, 2=aktif
 • Parity : Geçerli parity biti işaret eder. 64 ya da 128 olarak değer alabilir. 0(sıfır) ise VLF hiç aktif olmamış/kullanılmamış anlamına gelmektedir. Veri tabanının yeni oluşturulduğu anlamını da çıkartabiliriz.
 • CreateLSN : Hangi LSN ile oluşturulduğu bilgisini ifade etmektedir.

Makaleye konu diğer komut olan DBCC SQLPERF (LOGSPACE) ise veri tabanı ve sahip olduğu transaction log file ın toplam log boyutunu döndürmektedir. Dönen result sette yer alan fiedlar şu şekilde:

 • Database Name
 • Log Size (MB)
 • Log Space Used (%)
 • Status

Not: Status değeri her zaman 0 (sıfır) dır.